Sympozjum z zakresu oceny ryzyka. Kazimierz Dolny 21-23 listopada 2022


„Zastosowanie termowizji do oceny ryzyka uszkodzenia instalacji oraz termowizja w ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska”

Defekt w instalacji elektrycznej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego
Oddział w Puławach

oraz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Termografii w Polsce

Zapraszają do wzięcia udziału w sympozjum, w którym omówione zostaną tematy wykorzystania termowizji w ocenie ryzyka awarii instalacji i maszyn.

Sponsorzy:

Śląski Dom Brokerski Sp. z o. o.

EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.

Partnerzy:

EC TRAINING CENTER Sp. z o.o.Miejsce spotkania :

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Ul. Juliusza Małachowskiego 17
24-120 Kazimierz Dolny

PROGRAM SYPOZJUM

21 listopada (poniedziałek)

 • 19:30 Kolacja integracyjna


22 listopada (wtorek)

 • 7:30 –9:00 Śniadanie
 • 9:00 –9:15 Rejestracja uczestników
 • 9:15 –9:30 Powitanie gości i uczestników

Sesja I otwarcie sympozjum – przewodniczący mgr inż. Mieczysław Wilczyński

 • 9:30 –9:50 Zastosowanie termowizji do oceny ryzyka uszkodzenia instalacji – mgr inż. Dariusz Knapek – EC Test Systems
 • 9:50 –10:10 Ocena ryzyka okiem specjalisty – mgr inż. Mariusz Łaszkiewicz- TUiR Warta S.A.
 • 10:10 – 10:25 Techniczna ocena ryzyka – mgr Ewa Krajnik-Żuk – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • 10:25 – 10:50 Wystąpienie sponsora – mgr inż. Wojciech Sokolik – Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o.
 • 10:50 – 11:30 Kamery termowizyjne do optycznego wykrywania wycieków gazu – mgr inż. Jarosław Knapek – EC Test Systems
 • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

Sesja II – przewodniczący mgr inż. Grzegorz Goleniewski

 • 12:00 – 12:30 Badania szczelności instalacji przemysłowych – mgr inż. Dariusz Knapek, mgr inż. Mieczysław Wilczyński – EC Test Systems
 • 12:30 – 13:30 Metodyka wczesnego wykrywania pożarów oraz kamery termowizyjne w działalności Straży Pożarnej (dr. A. Szajewska, prof. Janusz Rybiński – Szkoła Główna Służby Pożarniczej Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa)
 • 14:00 – 14:45 Obiad
 • 15:00 – 15:30 Koncert muzyki biesiadnej
 • 16:30 – 19:00 Zajęcia turystyczno-sportowe
 • 19:30 Kolacja koleżeńska

23 listopada (środa)

 • 7:30 –9:00 Śniadanie

Sesja III – przewodniczący mgr inż. Mieczysław Wilczyński

 • 9:15 –9:45 Zarządzanie w małych zespołach pracowniczych – mgr Bartosz Wilczyński – Doradztwo Marketingowe i Strategiczne
 • 9:45 –10:30 Aparaty produkcyjne, a bezpieczeństwo procesowe – mgr inż. Marcin Kopron – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • 10:30 –11:00 Analiza funkcjonowania systemu zabezpieczeń turbiny gazowej – mgr inż. Grzegorz Goleniewski – PKN Orlen
 • 11:00 –11:30 Badania termowizyjne rur wymienników wewnątrz pieców procesowych w aspekcie bezpieczeństwa instalacji produkcyjnych – mgr inż. Wojciech Komosa – PKN Orlen
 • 11:30 –12:15 Przerwa kawowa

Sesja IV – przewodniczący mgr inż. Grzegorz Goleniewski

 • 12:15 –12:30 Państwowa Straż Pożarna (PSP) beneficjentem nowych technologii – bryg. mgr inż. Dominik Wysocki – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP
 • 12:30 –13:00 Zastosowanie termowizji w ochronie środowiska – dr Bronisław Kajewski –Główny Instytut Górnictwa
 • 13:30 –13:50 Szkolenia techniczne realizowane przez EC Training Center – mgr Kamila Guzik, mgr Marcin Porada
 • 14:00 Obiad
 • 14:45 Zakończenie sympozjum

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16 00

ZAPRASZAMY!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu SIITT
mgr inż. Mieczysław Wilczyński

Zgłoszenia przyjmuje, pani Iwona Szulowska email: biuro@sitpchem.pulawy.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
NIP 716 000 21 06
tel: 81 565 29 69
teL: 602 706 493
www.sitpchem.pulawy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *