Cele stowarzyszenia


  1. działanie na rzecz rozwoju nauki, techniki, gospodarki i obronności kraju, w tym przedsięwzięć
    innowacyjno-wdrożeniowych,
  2. podnoszenie i potwierdzanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  3. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
  4. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  5. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
  6. udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom.