II Konferencja „Zastosowanie termowizji do inżynierskiej oceny ryzyka” 9-11.10.2023

zastosowania termografii w podczerwieni

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w ważnym wydarzeniu, na którym przedstawione zostaną możliwości zmniejszenia ryzyka pożarowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego zakładów produkcyjnych oraz magazynów wartościowych towarów.

Program konferencji

9 październik (poniedziałek)

od 1500        Zakwaterowanie

1900            Kolacja koleżeńska

10 październik (wtorek)

800 – 900       Śniadanie

900 – 915       Rejestracja uczestników

930                Otwarcie konferencji

                               Sesja I – Przewodniczący M. Wilczyński

950 – 1020      M. Kitliński Przeciwpożarowe badania instalacji i urządzeń elektrycznych –                                  termowizyjne i ultradźwiękowe studium ponad 1000 przypadków (sponsor      Termocent Sp. z o.o.)

1020 – 1050     W. Derwiński – Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych – Wytyczne VdS i VATh w praktyce

1050  – 1120      S.Mytyk -Wytyczne badań termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych / fotowoltaicznych- studium przypadku

1120 – 1130     Przerwa Kawowa    

                               Sesja II – Przewodniczący G. Goleniewski

1130 –  1150     D. Wysocki- Wykorzystanie kamer termowizyjnych w procesie oceny ryzyka i rozwoju pożaru podczas działań realizowanych przez PSP

1150 –  1220     A.Szajewska, J.Rybiński – Kamery termowizyjne w służbach pożarniczych

1220 –  1250    K. Teterwak – ISO 17025 – Nadzór nad sprzętem pomiarowym w odniesieniu do kamer termograficznych

1250 –  1320    W. Komosa G. Goleniewski – Zmiany stanu termalnego urządzeń procesowych w przemyśle rafineryjnym  

1330–  1430    Obiad

1500–  1730       Zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem

1900             Kolacja grillowa

11 październik (środa)

800 – 900       Śniadanie

Sesja III – Przewodniczący M. Wilczyński

930 – 955              G. Goleniewski – Wibroakustyczne metody oceny stanu maszyn  wirujących

955 – 1020      R. Grochala – Metodyka wykrywania nieszczelności instalacji c.o. i c.w.u

1020 – 1050     M. Kopron – Znaczące zagrożenia w przemyśle chemicznym  

1050 – 1120      Wystąpienia sponsorów- EC Test Systems Sp. z o.o. – D.Knapek

1120  –  1140       Przerwa kawowa

             Sesja IV – Przewodniczący G.Goleniewski

1140 – 1210       Wystąpienie firmy TechnoVis Sp. z o.o. – M.Kastek

1210 – 1230       M. Porada – Certyfikacja personelu do badań termograficznych

1230 –  1245        Prezes SIITT – Podsumowanie konferencji

1245 – 1345      Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Termografii    

1345             Obiad

TERMIN:

9 -11 PAŹDZIERNIKA 2023
DOM PRACY TWÓRCZEJ STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH
UL. MAŁACHOWSKIEGO 17, KAZIMIERZ DOLNY N/WISŁĄ

KOMITET ORGANIZACYJNY I ZGŁOSZENIA

MIECZYSŁAW WILCZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY
TEL. 696 442 657

IWONA SZULOWSKA – SITPCHEM O/PUŁAWY
TEL. 81 565 29 69
E-MAIL: E-MAIL: BIURO@SITPCHEM.PULAWY.PL

KOSZT UCZESTNICTWA
2 350 ZŁ + VAT – ZAWIERA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI, MATERIAŁY SZKOLENIOWE, ZAKWATEROWANIE W POKOJACH 1 LUB 2- OSOBOWYCH, WYŻYWIENIE (W TYM KOLACJA KOLEŻEŃSKA),
WYCIECZKA TURYSTYCZNA – KAZIMIERZ DOLNY.

PAKIET SPONSORSKI – 5 000 ZŁ + VAT – OBEJMUJE UDZIAŁ 1 OSOBY, PRZESTRZEŃ NA WYSTAWĘ SPRZĘTU LUB FOLDERÓW 3M2 ORAZ 20MINUT PREZENTACJI W SESJI DLA SPONSORÓW.